kerkbrief 9 sept. 2018 kerkbrief 9 sept. 2018

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor mevr. A. Verheij - Vermeer en voor mevr. A. Krijthe.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,

# mailadres: . Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt,


Omzien naar elkaar
Mevrouw Nel de Jong is opgenomen in het ziekenhuis en zal daar vermoedelijk nog enige tijd verblijven. Een kaartje stelt zij zeer op prijs. Haar adresgegevens zijn: Mevrouw N. de Jong – Stormbroek, p/a Diaconessen Ziekenhuis Zeist, Afd. Ouderengeneeskunde A2, kamer 9, Postbus 1002, 3700 BA Zeist
 
Toelichting op de eerste collecte
Vandaag collecteren we in de eerste rondgang voor het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia. Uit dat fonds krijgen de kinderen uit Sukuta Madina op school een warme maaltijd, omdat ze veelal zonder eten naar school gaan. Eten is noodzakelijk om voldoende energie te hebben om de lessen op school te volgen. Vanwege de armoede gaan de kinderen vaak zonder eten naar school. In de bijgesloten folder kunt u meer lezen over de inkomsten van het schoollunchfonds.
Hartelijk dank voor uw gift die volledig ten goede komt aan een maaltijd voor de kinderen.

WIJKSE ORGELKLANKEN 2018
Aanstaande donderdag 13 september bent u welkom bij alweer het laatste orgelconcert van dit seizoen. De bekende Groningse organist Sietze de Vries verzorgt dan een aantrekkelijk programma met veel improvisaties.
Het concert begint om 20.15 uur en het programma is te vinden op www.grotekerk-wijkbijduurstede.nl

Activiteitprogramma ‘Een goed gesprek’
Onder het motto ‘Een goed gesprek’ heeft Vorming & Toerusting het programma met activiteiten voor komend half jaar uitgebracht. Het zit bij het kerkblad en is ook in de kerk verkrijgbaar. Nu al attenderen we u op:
1. Dinsdag 18 sept. 20.00 uur: Koos van Noppen – Gaan we groen doén?
Een avond samen met de Hervormde gemeente. Opgeven niet nodig.
2. Donderdag 27 sept. 20.00 uur: Jan Offringa – Leven na de dood
De eerste van twee avonden ‘veranderend geloven’ over de toekomst
3.Donderdag 4 okt. 20.00 uur: Hans Liefhebber – Start van het Leerhuis
De eerste van vier avonden in oktober en november.
Voor 2 en 3 graag vooraf opgeven. Meer informatie in het programma.

 
Seniorenochtend – dinsdag 18 september.
Dinsdagmorgen 18 sept. a.s.is er weer een seniorenochtend in het E en E. Zorgcentrum, Gansfortstraat 2a.
De koffie en thee staan weer klaar om 9.30 uur
Om 10.00 uur begint Ds. Jan Offringa met het inhoudelijk gedeelte.
Dit zal gaan over het thema “Een nieuw begin”.
We zullen ook weer veel zingen zoals we gewend zijn Na ongeveer 11.00 uur is er nog tijd voor een praatje en een kopje Koffie/thee. Dhr. Wim van der Wal wil u komen ophalen, zoals gewoonlijk, wanneer het lopen bezwaarlijk is.
Hopelijk tot 18 september.
Janny van Parijs.

Programma Startzondag
Na de dienst krijgen deelnemers aan een ‘rondje van de kerk’ een A4.
Daarop staat rechtsboven vermeld in welk groepje ze zitten (1 t/m 24).

In het rooster daaronder staat op welk adres ze verwacht worden voor:
  • ronde 1 (10.45-11.30u)
  • ronde 2 (11.45-12.30u)
  • ronde 3 (12.45-13.30u)
Kinderen kunnen naar de Regenboog (Dukdalf) worden gebracht.
Jongeren lopen met elkaar naar theater Van Ginkel, Rijnstraat 3.
Uiterlijk 13.45 uur worden jong en oud daar verwacht voor de afsluiting.


terug