kerkbrief 7 juli 2019 kerkbrief 7 juli 2019

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Een bloemengroet van de gemeente voor dhr. van Harten

Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de dienstdoend ouderling?

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,

# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba


Mededelingen
Vanmiddag om 13.00 uur is er een Kampdienst in Maarsbergen.
Daarin gaat Melle ‘over de brug’.
Vanmiddag om 16.00 uur is in deze kerk de laatste een Evensong van het seizoen

Choral Evensong
Op zondagmiddag 7 juli zal er in de Grote kerk van Wijk bij Duurstede weer een Choral Evensong worden gehouden. Het koor dat aan deze Evensong meewerkt, is Cantorij ‘De Vier Evangelisten’ uit Den Haag. Dit koor staat onder leiding van dirigent André Vis.
Liturg tijdens deze viering is ds. Jan Offringa en het orgel wordt bespeeld door Sander Booij. Er zal muziek worden uitgevoerd van o.a.: Attwood, Clucas, Weelkes en Harris.
De viering begint om 16:00 uur en is vrij toegankelijk. De organisatie ervan brengt kosten met zich mee en daarom is er bij de uitgang een collecte. Van harte welkom om u een klein uur te laven aan prachtige liturgie en muziek!

Woensdag 10 juli: tweede middaggebed Grote Kerk
Na de start op 3 juli is het tweede ‘moment onderweg’ aanstaande woensdag om 12.30 uur in de kapel van deze Kerk. In deze korte verstilde vieringen staat dit jaar de Bergrede centraal. Voorganger is ds. Jan Offringa, organist Jan Boerwinkel. Om 13.00 uur is er koffie.

Duwers gezocht
Op 11 en op 18 juli ligt het vakantieschip "Willem Alexander" in Wijk bij Duurstede.
Hierbij een dringende oproep voor gastduwers.
Tijd: 14:30-17:00 - activiteit: Vossenjacht.
Het zou fijn zijn als jullie de gasten een fijne middag willen bezorgen.
Wil je het zelf doen en kijk je ook rond in je omgeving wie dit nog meer zou kunnen doen?
De gasten zullen jullie zeer dankbaar zijn.
Aanmelden kan bij Martha Marchal:

Vooraankondiging collecte 14 juli
In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn begin dit jaar ruim 3 miljoen mensen getroffen door de cycloon Idai. Zij hadden en hebben nog steeds dringend voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen nodig.
De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte later ook buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Gehele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners hebben mensen gered die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen. De ramp is ontzettend groot en het eind is helaas nog lang niet in zicht. Er is cholera uitgebroken en oogsten zijn weggespoeld vlak voor de oogsttijd.
Hulp via lokale organisaties en kerken
De natuurramp trof de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. Kerk in Actie biedt via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van voedselpakketten en dekens.Samen wordt gewerkt aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen.
Hoe is de situatie nu?
In totaal kwamen al meer dan 750 mensen om en raakten zo'n 400.000 mensen hun huizen kwijt. De getroffenen - vooral diegenen in afgelegen gebieden - hebben nog steeds dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen.
Direct na de ramp heeft de Werkgroep ZWO namens u € 2.000,00 overgemaakt aan Kerk in Actie om noodhulp te kunnen bekostigen. Er is echter nog veel meer geld nodig om onze medemens daar weer een voor die landen normaal bestaan te geven. Daarom hebben wij besloten ook de opbrengst van de collecte van volgende week te bestemmen voor noodhulp aan zuidoost-Afrika. Draagt u ook uw steentje bij voor hen die het hard nodig hebben? Heel hartelijk dank!


Startzondag 8 september 2019: ‘Een goed verhaal’
De aftrap van het nieuwe kerkelijke seizoen is op zondag 8 september, van 11.00-14.00 uur.
Thema: Een goed verhaal.
Om 11.00 uur beginnen we met een korte startdienst.
Aansluitend wordt, na de koffie, een bijbelse vossenjacht voor jong en oud gehouden.
We sluiten af met een glaasje en een eenvoudige lunch. Save the Date!
Het is prettig als u zich op tijd opgeeft, het liefst voor 21 juli, uiterlijk 1 september.
Telefonisch of per mail bij Mario, E: .
Ook liggen er regelmatig intekenlijsten in de Grote Kerk.
Hartelijke groet, Mario Batenburg, Marieke Borgers, Jan Offringa


terug