kerkbrief 6 jan. 2019 kerkbrief 6 jan. 2019

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor
dhr. J.N. Hagoort en voor mevr. G. Onink - van de Bovenkamp.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,

# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt.


Koffiedrinken
Na de dienst is er koffie en limonade, en kunnen we elkaar alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar.

Zondag 6 januari
Concert Ensemble Leobard Grote kerk Wijk bij Duurstede
Op zondagmiddag 6 januari geeft het ensemble Leobard een concert in de Grote kerk. Dit ensemble bestaat uit: Daniël Brüggen, blokfluit, Laura Brüggen, Viool, Thomas van Ginneken, blokfluit, en Pim Schipper, clavecimbel. Het programma bevat werken van Telemann, Purcell en Hotteterre. De werken zullen in afwisselende bezettingen uitgevoerd worden. Het ensemble is op initiatief van Thomas van Ginneken bij elkaar gebracht en dit concert wordt hun eerste publieke optreden. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De aanvang is 16:00 uur en de toegang is vrij. Wel is er een uitgangscollecte ter bestrijding van de onkosten.

Vooraankondiging
Volgende week zondag 13 januari 2019 kunt u na de dienst van 11.00 uur in de Open Hof weer met elkaar een kopje koffie of thee drinken. Voor de kinderen is er een glaasje fris. Wij nodigen u allen hiervoor van harte uit!
U kunt daarbij genieten van een heerlijke traktatie, verzorgd door het bakkersgilde van de Werkgroep ZWO. Om uw waardering voor die traktatie tot uitdrukking te brengen, kunt u wat collectebonnen of contant geld in het bij die traktatie staande kommetje leggen. Met dat geld kan aan de kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school een warme lunch worden gegeven. Hartelijk dank alvast!
Vorige maand heeft het kommetje € 59,45 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk dank!

In de week voor de Eenheid onder christenen (20-27 januari) is op maandag 21 januari (18.30-20.30 uur bij De Rivier) een gezamenlijke maaltijd voor vertegenwoordigers van de kerken in Wijk bij Duurstede. Voor elke gemeente zijn er vijf plekken gereserveerd. Er is bij ons nog één plek vrij – wie heeft daar wel trek in? Graag z.s.m. een bericht naar Jan Offringa.
Wie het eerst komt ….

Actie Kerkbalans 2019
Zoals u misschien al heeft kunnen lezen op de website zal ook in januari 2019 Actie Kerkbalans 2019 plaats vinden. De Actie Kerkbalans 2019 kan ook dit jaar niet optimaal functioneren zonder alle medewerking van vele gemeenteleden. Veel gemeenteleden zijn inmiddels benaderd met de vraag of zij beschikbaar zijn om dit jaar weer een loop wijk voor hun rekening te nemen. Door wisselingen zijn er ieder jaar weer vrijwilligers nodig om alle loopwijken bemand te krijgen.
Wij hebben nog een aantal lopers nodig!
Mocht u hier een bijdrage in willen leveren, dan horen wij dat graag!
Daarnaast willen wij u ook attenderen op het belang van deze Actie Kerkbalans. Afgelopen jaar hebben wij bijna € 120.000,00 met elkaar opgehaald, waarvan ong € 13.000,00 voor ZWO. Daar zijn wij u erg dankbaar voor! De laatste jaren sluiten wij het financieel jaarverslag met een negatief resultaat af. Dit kon nog worden opgevangen door het bestaande Eigen Vermogen. Echter willen wij deze tendens graag doorbreken.
De Actie Kerkbalans 2019 krijgt het startschot op zondag 20 januari. Na afloop van de kerkdienst kunnen de lopers eventueel hun pakket met enveloppen meenemen.
Anders kunnen de lopers op maandag 21 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur de enveloppen per loop wijk ophalen in de Open Hof. Hier worden de enveloppen per loop wijk uitgedeeld aan de lopers.
Vrijdag 1 februari vanaf 19.30 uur worden de lopers ontvangen in de Open Hof door de Kerkrentmeesters om de enveloppen met toezeggingen weer in ontvangst te nemen. Deze avond wordt er ook geteld en zal aan het einde van de avond de stand worden opgemaakt. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Om deze avond het samenzijn te versterken zijn wij bezig met een aansprekende activiteit hier aan te koppelen. Informatie hierover volgt nog.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Arno Schut,
Jacob van den Essenburg, 


terug