kerkbrief 17 nov. 2019 kerkbrief 17 nov. 2019

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en mevr. de Boer – Verheijden.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de dienstdoend ouderling?

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede
# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba.

Koffiedrinken: Na de dienst is iedereen hartelijk welkom in de Open Hof (doorgang voorin de kerk) waar we elkaar kunnen spreken en een kopje koffie/thee of een glaasje fris kunnen drinken.

Dinsdag 19 november a.s. Is er weer een seniorenochtend in het E. en E Zorgcentrum, Gansfortstraat 4.
De inloop is vanaf 9.30  uur. Dan zijn wij weer aanwezig en hebben de koffie en thee klaarstaan om u te ontvangen.
Om 10.00 uur begint het inhoudelijk gedeelte dat wordt geleid door Ds. Jan Offringa. Er zal ook een mooi bijbelgedeelte worden toegelicht. Natuurlijk wordt er ook het nodige gezongen, want wie zingt heeft geen tijd om te piekeren. En zingen maakt blij.
Omstreeks 11.00 uur is er nog tijd om de sociale contacten te vernieuwen.
Een praatje en daarbij nog een kopje koffie/thee om de keel te smeren.
Dhr. W. v. d. Wal is bereid om u op te halen als het lopen voor u bezwaarlijk is.  
We hopen op een fijne en zinvolle morgen. Janny van Parijs

Kort bericht Werkgroep ZWO
We hebben weer aantal Zendingserfgoed Kalenders 2020 op voorraad. U kunt die bestellen bij ondergetekende. Schilderskunst van Mrs. Jayashree Jayapaul uit Madurai- India (het zijn schilderijen over Bijbelverhalen.)
Jaap Swank,   De prijs is € 9,- /stuk.   Deel van de opbrengst is voor onze ZWO.

Zingen in de Kerstnachtdienst.
Tijdens de Kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur zal het koor Cantique weer haar medewerking verlenen. Ieder jaar is het een feest om tijdens deze speciale dienst te mogen zingen.
Vind je het leuk om dit jaar (weer) mee te doen, dan kan dat, geheel vrijblijvend op projectbasis. Het koor repeteert in de Open Hof, ieder woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Het geheel staat onder de bezielende leiding van Elien van der Meer.
Voor informatie en aanmelden: Anneke Sterrenburg (secr.) e-mail:

Balans in je leven – 21 november
Welke factoren beïnvloeden ons geestelijk en maatschappelijk welbevinden? En bestaat er zoiets als burn-out preventie? Samen met gemeentelid en huisarts Timo van der Wösten gaan we op zoek naar antwoorden. Daarbij wordt inbreng van eigen ervaringen op prijs gesteld. Open Hof 20.00 uur

Adventstijd
De eerste Adventsvesper is op woensdag 27 november, 19.30-20.00 uur in de Johanneskapel van onze kerk. We volgen de vier vrouwen in het geslachtsregister van Matteüs 1: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba.

De eerste Adventszondag is op 1 december. In het project met de kindernevendienst volgend we de profeet Micha.

Zondagmiddag 1 december is er om 16.00 uur een Evensong met Kamerkoor Cantiago o.l.v. Herman Mussche. Liturg: ds. Jan Offringa

Aan ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 6 tot 12+jr
Over een tijdje is het alweer zover, dan begint de Adventsperiode.
In de kerk werken we vanaf 1 december met het Project “Geef Licht”.
Een en ander wordt vormgegeven door posters  van gebrandschilderde ramen . 
Ramen die twee dingen tegelijkertijd laten zien: de tekening en het licht dat er doorheen schijnt.
Om dit schilderen met licht zelf te ervaren , wordt er speciaal voor de kinderen van de Kindernevendienst een workshop GLAS SCHILDEREN  georganiseerd. 
Wanneer:     2e adventszondag  8 december 2019 van 13.00u tot 14.30u.
Voor wie:     kinderen van 6 tot 12+ jr
Door wie:     Docente Hella Biemans  (knd leiding aanwezig)
Waar:           Atelier Glasdesign Walplantsoen 14  Wijk bij Duurstede
Kosten:        € 23,50 totaal……….. lees nog even verder
Omdat de LeukeDingenDoen Commissie van onze kerk deze activiteit sponsort is de eigen bijdrage per kind slechts €15,-
Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen, dus geef je snel op!
(voor woensdag 27 november):
Brigitte de Roos,
Jeannette Hamerling,
Liane Pot,

Uitnodiging

U bent van harte uitgenodigd om het Festival of Lessons & Carols bij te wonen. De zeer bekende Roden Girl Choristers zullen samen met Sietze de Vries aan het orgel het bekende kerstconcert verzorgen.

Festival of Lessons & Carols
Roden Girl Choristers

Grote Kerk, Wijk bij Duurstede
Zondag 15 december, 17:00 uur

Omdat grote toeloop wordt verwacht, wordt u als lid van de Protestantse Gemeente de gelegenheid geboden zich vooraf aan te melden. Deze ‘voorinschrijving’ betreft geen plaatsreservering. Bezoekers die zich vooraf hebben aangemeld zullen als eersten de kerk worden binnengelaten.
Aanmelden doet u op: www.scgk.nl/LessonsCarols
Namens het bestuur van de Stichting Concerten Grote Kerk,
Sjoerd Vredenberg.
(voorzitter Stichting Concerten Grote Kerk)

*) Beschikt u niet over Internet, bel dan voor aanmelding


terug