kerkbrief 12 mei 2019 kerkbrief 12 mei 2019

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor mevr. M. van Dijk - van Deventer en voor dhr. W. Faasse.

Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de dienstdoend ouderling?

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,

# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba


Koffiedrinken
U blijft na de dienst toch ook gezellig met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de Open Hof? Voor de kinderen is er natuurlijk een glaasje fris! U bent van harte welkom! Genieten daarbij van iets lekkers kunt u ook, want de dames van het bakkersgilde van de Werkgroep ZWO hebben weer voor iets lekkers gezorgd. Voor wat hoort wat! Daarom vragen wij u wat collectebonnen of contant geld in het bij de traktatie staande kommetje te leggen. Met dat geld kunnen we met elkaar zorgen dat kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school een warme maaltijd krijgen. Thuis krijgen ze dat vaak niet, omdat daar geen geld voor is. Zo zetten we onze luxe om in een eerste levensbehoefte voor die kinderen.
Hartelijk dank alvast! Vorige maand heeft het kommetje € 48,45 opgebracht.
Alle gevers heel hartelijk dank!

Meet & Greet over AVG
Na de dienst is er bij de koffie een Meet & Greet onder leiding van Jan Klaver en Jelte Veenstra. Zij praten ons bij over de AVG, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar moeten we als gemeente zoal op letten? En wat zijn uw eigen gedachten, aandachtspunten en zorgen rond deze wet?

Zondag 26 mei, 9.15 uur: Muziekdienst Hallelujah – Leonard Cohen
In meerdere popsongs haakt Leonard Cohen aan bij bijbelse verhalen. ‘Hallelujah’ gaat het over David en Batsebah en over Cohens eigen worsteling met de liefde. Kerkkoor Cantique zorgt voor een romantische uitvoering en zingt (deels met de gemeente) ook andere passende liederen in deze muziekdienst voor jong en oud. 


terug