Jeugdwerker gezocht Jeugdwerker gezocht
De Protestantse Gemeente in Wijk bij Duurstede zoekt m.i.v. 1 september 2019 of  zo spoedig mogelijk daarna:
een kerkelijk werker m/v voor jeugd en jongeren
(4 uur per week)

De Protestantse gemeente in Wijk bij Duurstede heeft een actieve jeugdraad die versterking zoekt voor het organiseren van activiteiten en het maken van beleid m.b.t jongeren tussen de 10 en 20 jaar. We zoeken een kerkelijk werker voor het uitvoeren van de volgende taken:
Toerusten van vrijwilligers en het mede vormgeven aan activiteiten voor jongeren

Zij of hij
  • organiseert dat er jeugdpastoraat is. Rust vrijwilligers toe voor basispastoraat, doet zelf mogelijk pastoraat met jongeren die problemen hebben.
  • organiseert activiteiten om rand- en buitenkerkelijke jongeren te bereiken.
  • organiseert erediensten i.s.m. jongeren en predikant en zorgt voor brede betrokkenheid.
  • is actief op social media.
Beleidstaken
  • Samen met kerkenraad en jeugdleiders visie en beleid ontwikkelen op de verschillende gebieden van het jeugdwerk en m.b.t. de plek van jeugd en jongeren in het totaal van de gemeente.
  • Concretiseren van beleid. Betrokkenen toerusten, trainen en coachen om het ontwikkelde beleid uit te voeren.
Profiel:
Iemand die
  • goed kan toerusten en coachen bij bestaande en nieuwe initiatieven.
  • initiatieven ontplooit, kan begeleiden en jongeren kan enthousiasmeren.
  • een brede kennis heeft van wat er in het jeugdwerk beschikbaar, nodig en mogelijk is. Goed met predikanten en bestuurders (zoals kerkenraden) kan communiceren.
Belangrijke competenties:
De competenties die bij de uit te voeren taakvelden horen.
organiseren, communiceren, leiderschap, innoveren, verbinden, motiveren
Contact :
Mocht u vragen hebben of op zoek zijn naar informatie, dan kunt u (liefst in de avonduren) contact opnemen met Jack v.d. Laak (06-22200030).
Wij zien uw sollicitatie en CV graag  per mail tegemoet. Reacties kunnen worden gezonden naar Jack v.d. Laak. 
 
terug