Gift ZWO aan Kerk in Actie voor noodhulp aan Sulawesi (Indonesië) SV07 Gift ZWO aan Kerk in Actie voor noodhulp aan Sulawesi (Indonesië) SV07

Om die actiedag in goede banen te leiden waren veel vrijwilligers nodig. Kerk in Actie deed dan ook een oproep bij de plaatselijke diaconieën en ZWO-groepen voor vrijwilligers om de duizenden belletjes van mensen die een gift wilden geven in ontvangst te nemen. Omdat het kort dag was, heeft de ZWO alleen die mensen benaderd van wie zij het e-mailadres heeft. Dat leverde vijf vrijwilligers op. Zij, Willem, Gert, Amy, Brigitta en Jack, hebben zich geweldig ingezet. Dank daarvoor! Aan het eind van de nationale actiedag Giro 0000000555 bleek er bijna 14 miljoen Euro te zijn gedoneerd. Dat bedrag wordt verdeeld over de samenwerkende hulporganisaties.
De Werkgroep ZWO besloot rechtstreeks namens u aan Kerk in Actie een gift te doen van €2.000,-. Kerk in Actie werkt samen met haar lokale partners in Indonesië. Dat geeft ons meer vertrouwen in het op de juiste plaats komen van de hulp.

Kiswara Prihandini, hulpverlener op Sulawesi stuurde deze reactie: “De situatie op Sulawesi is nog altijd zorgelijk, nog altijd zijn er mensen vermist, gewond en zijn huizen verwoest. Je zou er moedeloos van worden. Toen ik hoorde dat kerken in Nederland geld ophaalden om ons te helpen, gaf dat ons een heel warm gevoel. Dank jullie wel!”.
Inmiddels hebben, mede dankzij giften aan Kerk in Actie, de hulpverleners op Sulawesi aan veel mensen onderdak geboden, drinkwater en voedsel uitgedeeld en andere hulpgoederen verstrekt.

terug