Ghana SV06

Ghana SV06

Op het enorme Voltameer in Ghana werken ruim 20.000 kinderen onder dwang in de visserij. Afgelopen week werden tien jongens en één meisje weer teruggebracht naar hun gemeenschap. Deze elf kinderen hebben eerst een aantal maanden in het opvanghuis van Challenging Heights gezeten om sociale vaardigheden te leren en weer onderwijs te krijgen. Vijf kinderen gingen terug naar Winneba, drie naar Senya en drie naar Yeji Town.

Op 22 augustus 2018 gaf Lucy Pomaa Arthur van Challenging Heights een training aan ouders van kinderen die eerder teruggekeerd zijn, nadat ze door de medewerkers bevrijdt zijn uit de visserij. Vaak zijn kinderen niet voor niets weggegaan van huis. Er moet thuis wel iets veranderen om te zorgen dat deze kinderen daar ook blijven.

Er werd gesproken over de hulp die de Ghanese overheid kan bieden met jeugdwerk en over wat het met kinderen doet als ze zo lang van huis zijn geweest. Ook onderwerpen als gezinsplanning en een gezin financieel runnen kwamen aan bod.

terug