Gemeenteavond 15 maart 2016 Gemeenteavond 15 maart 2016

De Kerkenraad zal dan het eventueel aan de hand van binnengekomen op- en aanmerkingen aangepaste beleidsplan aan u voorleggen. De bedoeling is, dat we daarna een definitieve versie hebben, die we op onze website kunnen publiceren en waarmee we de komende jaren aan de slag kunnen.
Komt u ook deze avond weer in grote getale. Het is belangrijk.

Zet 15 maart 19:30 uur in uw agenda en komt allen!
Het beleidsplan vindt u op de downloadpagina.
http://www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl/downloads

 

terug