Activiteiten wereldwijd Activiteiten wereldwijd

Afbeelding bijenkast; hoort bij artikel over collecte voor Zuid-Soedan. Plaats boven de zin "Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen ........".Wereldvoedseldag
Samen zijn we de kerk in actie. We geloven dat we geroepen zijn om te delen in gebed, in solidariteit en in gaven. Door te collecteren voor zending en (wereld)diaconaat maken we concreet dat we geloven in delen. Daarom collecteren we op 15 oktober as. in het kader van Wereldvoedseldag voor zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen.
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurendeAfb. 4 Inhoud bijenkorf Zuid-Soedan
 
geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen.
 
Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen.
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijenproject.

terug