Actie Kerkbalans 2019 SV01 Actie Kerkbalans 2019 SV01

Over deze projecten verstrekken wij regelmatig informatie via Samen Verder en op de website. In maart 2018 heeft Cokkie van ’t Leven van Kerk in Actie na een kerkdienst wat verteld over de projecten in Ghana. In augustus 2018 heeft Bert Braam na een kerkdienst het een en ander verteld over het werk van Fundashon Encelia.

Ongetwijfeld zullen er ook in 2019 noodsituaties zijn die om financiële hulp vragen. In 2018 gaven we onder meer geld aan de Stichting Leprazending voor noodhulp aan Tsjaad in verband met de droogte en aan Kerk in Actie voor Indonesië in verband met de aardbevingen op Lombok en de aardbevingen en de tsunami op Sulawesi.

Verder zullen wij, evenals in voorgaande jaren, het project van de Kindernevendienst ondersteunen. Ook projecten waaraan de jeugd van onze kerkgemeenschap meedoet - Nacht zonder dak en Sirkelslag – krijgen, als daarbij geld wordt ingezameld, net als voorgaande jaren, in principe een bijdrage van ons.

In 2018 hebben we door uw bijdragen en ons batig saldo € 17.000,00 kunnen toekennen aan die doelen.

Voor 2019 is voor de projecten en de andere genoemde doelen € 16.000,00 begroot. Dat is alleen uitvoerbaar als u de ZWO in het kader van de Actie Kerkbalans 2019 voldoende geld toezegt. Geld dat niet aan onszelf wordt besteed, maar aan onze medemens elders op deze wereld die het aanmerkelijk minder hebben dan wij. Samen zullen wij delen zodat ook de ander een kans krijgt om te groeien en daardoor een beter bestaan kan opbouwen!

terug