Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans

Met veel genoegen en dankbaarheid breng ik jullie op de hoogte van de resultaten van onze Actie Kerkbalans.
Met dank aan het voorbereidingsteam en aan alle lopers, maar vooral dank aan de gemeenteleden die ruimhartige toezeggingen hebben gedaan voor onze kerk.
Hieruit spreekt verbondenheid!
Wij hebben met elkaar een geweldig resultaat behaald,

Toezeggingen 2021:
Voor algemeen kerkenwerk € 104.092 (een stijging van een kleine 4% t.o.v. 2020)
Voor diaconie/ZWO € 21.052 (een stijging van ruim 8% t.o.v. 2020)

Er zijn dit jaar 378 toezeggingen voor algemeen kerkenwerk en 218 voor diaconie/ZWO. Een aantal enveloppen moeten nog ingeleverd worden.

Allemaal gefeliciteerd!
Jan Klaver en Jan Oechies


terug